פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א כב ז

"האין פה נביא לה' עוד" - מקובלני אין שני נביאים מתנבאים בלשון אחד ואלה כולם לשון אחד אומרים (סנהדרין פט א)