קטע:רש"י על מלכים א כב ג

"ואנחנו מחשים" - מתעצלים (סיאמ"ו פיגר"י בלע"ז)