קטע:רש"י על מלכים א כב ב

"בשנה השלישית" - ששלח את בו הדד