פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א י יג

"נתן למלכת שבא" - נתינה זו אינה אלא לימוד חכמה

"כל חפצה" - (בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר שנים בחלק כל שנים עשר שבטים מהאר"י ז"ל) מלבד אשר נתן לה מתנות ומגדנות המצויין כאן ואינם מצויין במקומה