פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א יט ב

"כה יעשון אלהים" - כמו שעשית לנביאי הבעל