קטע:רש"י על מלכים א יח לט

"ה' הוא האלהים" - ולא הבעל האלהים