פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א יח כט

"ויתנבאו" - (תרגום) ואשתטיאו