קטע:רש"י על מלכים א יז כא

"ויתמודד" - מלשון מדה נשתטח עליו