קטע:רש"י על מלכים א יז יג

"עוגה קטנה בראשונה" - מדרש אגדה יש בבראשית רבה (למה בראשונה) בותאמר לאה בגד