קטע:רש"י על מלכים א יז יב

"מעוג" - כמו עוגה

"מלא כף" - תרגם יונתן מלי פיסת ידא

"בצפחת" - ביטויל"א בלע"ז כמו שנאמר בשאול (שמואל א כו יב) צפחת המים אשר מראשותיו

"ומתנו" - משם ולהלן נמות ברעב