רש"י על מלכים א יז ט

"צרפתה" - שם העיר

"צויתי שם" - בפמליא שלי שתכלכלך שם אשה אלמנה