פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א יד כב

"ויעש יהודה הרע" - ולא נתנו זה על לבם

"ויקנאו" - לשון קניטה