פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א יג כ

"אל הנביא" - נביא השקר

"אשר השיבו" - לאיש האלהים מכאן אמרו (סנהדרין קד א) גדולה לגימא שמשרה שכינה על נביאי הבעל