קטע:רש"י על מלכים א יג ג

"ונתן ביום ההוא" - הנביא מופת לדבריו ביום שנתנבא זה לכם האות המזבח נקרע היום מאליו ונשפך הדשן לארץ