קטע:רש"י על מלכים א יב כז

"אם יעלה העם הזה וגו'" - אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ויהיה הוא יושב ואני עומד ובמוצאי שביעית בזמן הקהל יקרא את פרשת המלך שהוא ראש במדינתו ואני כשאר העם נמצאתי בזוי (סנהדרין קא ב)