קטע:רש"י על מלכים א יב י

"קטני עבה" - אצבע קטנה שלי