פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א יא כג

"ויקם אלהים לו שטן" - לשלמה וזה הוא שאמר נתן הנביא לדוד (שמואל ב ז יד) אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים