קטע:רש"י על מלכים א יא ז

"אז יבנה שלמה במה" - רבותינו (שבת נו ב) אמרו מתוך שלא מיחה בנשיו נקראת על שמו

"בהר אשר על פני ירושלים" - הר הזיתים