פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א טז ט

"שר מחצית הרכב" - הוא ואחר היו שרים על הרכב