קטע:רש"י על מלכים א טו לג

"בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא" - שנה השלישית לאסא נמנית לנדב ולבעשא