פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א טו כב

"אין נקי" - אפילו חתן מחדרו שנאמר בו (דברים כד ה) נקי יהיה לביתו שנה אחת