פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א ח ז

"אל מקום הארון" - מקיר אל קיר כמו שאמר למעלה בענין