קטע:רש"י על מלכים א ח א

"נשיאי האבות לבני ישראל" - של בני ישראל

"מעיר דוד" - שנתנו שם דוד כשהביאו מבית עובד אדום