קטע:רש"י על מלכים א ז לח

"ויעש עשרה כיורות" - כתיב (בדברי הימים ב ד ו) את מעשה העולה ידיחו בם