קטע:רש"י על מלכים א ז לה

"חצי האמה קומה עגול" - היא מחיצה כמו שפירשתי למעלה שהיא סביב הנקב והאמה מרובעת

"ועל ראש המכונה ידותיה" - הם סרני הנחשת האמורים למעלה

"ומסגרותיה ממנה" - מסגרות התחתונות הוצקו עמה ולא שחיברן לאחר כן