קטע:רש"י על מלכים א ז לג

"כמעשה אופן המרכבה" - תרגם יונתן כעובד גלגלי מרכבה אופן בתוך האופן שתי וערב כמו שאמר (ביחזקאל א טז) במרכבה גבוה

"ידותם" - איישי"ל

"וגביהם" - בוייל"ש בלע"ז הם הנקבים

"וחשוקיהם" - הם עגולים סביב שהוא קישורן

"וחשוריהם" - זרועות האופנים התחובים מגביהם לחשוקיהם שקורין ריי"ש בלע"ז