קטע:רש"י על מלכים א ז לב

"וארבעת האופנים למתחת למסגרות" - שהמסגרות מיד אופן ליד אופן כמו שפירשתי

"וידות האופנים" - הוא עץ התחוב באופנים וקורין איישי"ל

"במכונה" - דבוקים מצוקים במכונה ביציקה אחת