קטע:רש"י על מלכים א ז כב

"ועל ראש העמודים מעשה שושן" - חצי אמה בראש כל אחד היה כותלו דק כשושן ושאר העמוד עוביו ארבע אצבעות נבוב לכך לא נמנית אותה אמה ביציקת העמודים בדברי הימים לפי שלא היתה שוה למלאכת העמוד