קטע:רש"י על מלכים א ז יד

"חרש" - אומן

"וימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעת" - שלשה כלי אומנות שהעולם נברא בהן שנאמר (משלי ג יט}} - כ) בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו בשלשתן נבנה הבית