פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א ז י

"ומיוסד וגו' אבנים גדולות" - והיסוד שבתוך הקרקע היה של אבנים גדולות יותר ממדות גזית