פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א ו לה

"וקלע כרובים" - על הדלתות

"מיושר על המחוקה" - הזהב מכוון על חיקוק הצורות שוקע במקום שקועו ובולט במקום בליטתו שיהיו הצורות ניכרות בו