קטע:רש"י על מלכים א ו כא

"את הבית" - בית קדשי הקדשים

"ויעבר" - לשון בריחים

"ברתוקות" - שלשלאות