פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א ו יז

"ההיכל לפני" - לפני הדביר לצד החוץ