קטע:רש"י על מלכים א ו ב

"ששים אמה" - ההיכל והדביר יחד