קטע:רש"י על מלכים א ה כה

"מכלת לביתו" - לשון מאכל

"שמן כתית" - שמן נקי שאין זיתים נטחנים בריחים אלא כותש במכתשת ואין מעלה שמרים כל כך כמו הטחון