קטע:רש"י על מלכים א ד ו

"על המס" - שהעלה על ישראל כמה שנאמר (לקמן ה כז) ויעל המלך שלמה מס