קטע:רש"י על מלכים א ד א

"מלך על כל ישראל" - משראו בחכמתו שמחו כולם במלכותו