פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א ב מג

"את שבועת ה'" - אשר השבעתיך בה'