קטע:רש"י על מלכים א ב ח

"קללה נמרצת" - מפורשת כמו (איוב טז ג) מה ימריצך (שם ו כה) ומה נמרצו כמו מה נמלצו