פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א א מ

"בחלילים" - פלאוט"י בלע"ז

"ותבקע הארץ" - דברו הנביאים בלשון הבאי כלשון בני אדם