פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א א לט

"את קרן השמן" - משמן המשחה שעשה משה

"מן האהל" - שהארון נתון בעיר דוד וצלוחית של שמן המשחה לפני הארון (כמו שאנו שונין בסדר יומא נב ב)