פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על מלכים א א י

"ואת שלמה אחיו לא קרא" - שיודע היה שהתנבא עליו הנביא למלוך