פתיחת התפריט הראשי

"מתנשא" - מתפאר

"וחמשים איש" - נטולי טחול וחקוקי כפות רגלים (שם כא ב)