קטע:רש"י על מלכים א א ב

"בתולה" - בתוליה מחממין את בשרה

"סוכנת" - מחממת וכן (קוהלת י ט) ובוקע עצים יסכן בם