קטע:רש"י על מלאכי ג כא

"ועסותם" - וכבשתם לשון מיעוך ודומה לו ושם עשו דדי בתוליהון (יחזקאל כ"ג)