קטע:רש"י על מלאכי ג יז

"ליום אשר אני עושה סגולה" - אשר אצרתי והנחתי לשלם בו גמולי שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע

"סגולה" - אוצר איישטו"י בלע"ז