קטע:רש"י על מלאכי ג יא

"וגערתי לכם באוכל" - בחסיל וגזם האוכל לכם את תבואת השדה והגפן