קטע:רש"י על מלאכי ג ט

"במארה אתם נארים" - על עון זה שאני שולח קללה במעשה ידיכם ואעפ"כ אותי אתם קובעים