קטע:רש"י על מלאכי ג ג

"וישב מצרף" - יפנה מכל עסקיו להיות כצורף המצרף ומטהר כסף