קטע:רש"י על מלאכי ג א

"הנני שולח מלאכי" - לבער את הרשעים

"ומלאך הברית" - נוקם נקם ברית

"ופנה דרך" - מן הרשעים

"האדון אשר אתם מבקשים" - אלהי המשפט